Case: Brogaarden Senior Resort, Middelfart

Brogaardens Senior Resort er nybyggeri af 54 seniorboliger, fordelt på 3 cirkelslag.

Brogaarden Senior Resort, Middelfart

Brogaardens Senior Resort er nybyggeri af 54 seniorboliger, fordelt på 3 cirkelslag. Boligernes udformning er indpasset i naturen, så et aktivt udeliv bliver en naturlig del af hverdagen. I projektet hjalp vores VVS ingeniører med teknisk rådgivning i forbindelse med:

-Regnvandskloak fra tagvand og overfladevand, som blev håndteret i faskiner, regnvandsbede og regnvandsbassiner
-Spildevandskloak og dræn
-VVS-installationer og ventilation.

Seneste cases

Udforsk også..